Rotarystock

Wankel motor viering

Logo RX-7 Club NL

Entreeprijzen

Iedereen is meer dan welkom.

Het evenement is vrij toegankelijk. Aangemelde auto's met Wankelmotor of van een type dat ook met destijds desgewenst met Wankelmotor uitgerust kon worden, krijgen een plaatsje op de paddock.

Overige voertuigen hebben voldoende parkeerplaats voor de paddockentree.

© 2011,2013 :: Deelnemers: 122 :: Site script gemaakt door CD-PC :: Parse tijd: 183.92ms